SZKOLENIA I KURSY ......Nazwa szkolenia Adresaci Liczba godzin Koszt szkolenia
Szkolenia BHP
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy Pracodawcy, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy 64 godziny 500,00 zł od osoby w przypadku
grupy 15 osobowej
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Osoby kierujące pracownikami: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy oraz główni księgowi 16 godzin 100,00 zł od osoby w przypadku
grupy 15 osobowej
Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli Nauczyciele 8 godzin

zgłoszenia indywidualne -
35,00 zł od osoby zgłoszenia grupowe - cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych Pracownicy administracyjni w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych 8 godzin zgłoszenia indywidualne - 35,00 zł od osoby zgłoszenia grupowe - cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 8 godzin zgłoszenia indywidualne - 35,00 zł od osoby zgłoszenia grupowe - cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników
Szkolenie na Społecznego Inspektora Pracy Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcje Społecznego Inspektora Pracy 36 godzin 200,00 zł od osoby
w przypadku grupy 20 osobowej
PIERWSZA POMOC
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Wszystkie osoby pragnące poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obowiązkowemu przeszkoleniu podlegają nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także wychowania fizycznego (Dz.U. 2003, Nr 6 poz. 69) 16 godzin 100,00 zł od osoby
Nazwa formy  Cele  Liczba godzin/koszt  

Adresaci

KURSY KOMPUTEROWE
Podstawy obsługi komputera i Internetu dla nauczycieli - poziom podstawowy  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami systemu   20h/300zł

Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich szkół i poziomów nauczania oraz osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy informatycznej

Podstawy obsługi komputera i Internetu dla nauczycieli - poziom zaawansowany  Celem szkolenia jest zaawansowana praca z programami Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, umiejętność zakładania oraz zarządzania szkolnymi witrynami internetowymi (stronami WWW), obsługa komunikatorów internetowych, portali społecznościowych np. Facebook). 

20h/300zł

Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich szkół i poziomów nauczania oraz osób posiadających wiedzę informatyczną, a chcących rozszerzyć swoje umiejętności na poziomie zaawansowanym.

Budujemy szkolną stronę www - podstawy HTML i kaskadowych arkuszy stylów CSS  w projektowaniu szkolnej witryny WWW  Celem kursu jest zapoznanie się z językami programowania HTML i CSS, zasadami budowy stron WWW, budowa i uruchomienie własnej szkolnej strony WWW.  30h/400zł Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich szkół i poziomów nauczania oraz osób pragnących zdobyć umiejętności w budowaniu i prowadzeniu stron WWW. 
Podstawowy kurs HTML i CSS  Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języków programowania HTML i CSS za pomocą edytorów, budowa i uruchomienie własnej strony WWW.  30h/400zł Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich szkół i poziomów nauczania oraz osób pragnących zdobyć umiejętności w budowaniu i prowadzeniu stron www.
Budujemy szkolną stronę www za pomocą systemu zarządzania treścią Joomla CMS  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników  z zasadami budowy i zarządzania własną szkolną stroną WWW za pomocą systemu CMS Joomla.  20h/300zł  Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich szkół i poziomów nauczania oraz osób pragnących zdobyć umiejętności w budowaniu i prowadzeniu stron WWW za pomocą Joomla.
Kurs dla administratorów platformy Moodle  Jest to szkolenie dla wszystkich, którzy są użytkownikami Moodle i chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie administracji platformą.  20h/400zł 

Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób, które chcą nauczyć się administrować szkolną platformą zdalnego nauczania Moodle.

Zarządzanie treścią szkoleń elearningowych dla nauczycieli  Kurs poświęcony dodawaniu i zarządzaniu zasobami stanowiącymi treść szkolenia e-learningowego, jak: prezentacja, strona HTML, plik wideo, pdf, rysunek, animacja oraz dodawaniu modułów aktywnych szkolenia jak: Lekcja, Słownik Pojęć, Zadanie, Ankieta, Głosowanie, Książka, Quiz, w oparciu o darmową platformę zdalnego nauczania Moodle  20h/350zł

Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób, które chcą nauczyć się tworzyć szkolenia on-line oraz publikować materiały dydaktyczne w Internecie w oparciu o platformę zdalnego nauczania Moodle oraz zarządzania tymi zasobami.

Podstawy instalacji i administracji szkolnej platformy zdalnego nauczania Moodle  Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z systemu zdalnego nauczania elearning, konfiguracją i administracją platformy, tworzeniem                   i zarządzaniem kursami, dodawanie i zarządzanie użytkownikami, realizacją pomiaru dydaktycznego.  20h/400zł 

Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób, które chcą nauczyć się instalować, administrować szkolną platformą zdalnego nauczania Moodle.

Kurs z podstaw obróbki grafiki za pomocą darmowego oprogramowania Paint.Net i GIMP  Szkolenie mające na celu zapoznanie się przez słuchaczy z podstawowymi możliwościami darmowych aplikacji graficznych Paint.Net i GIMP. 

20h/350zł

Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób chcących opanować umiejętność posługiwania się programami graficznymi

SCRIBUS - skład komputerowej szkolnej gazety  Zapoznanie się przez słuchaczy z podstawowymi możliwościami aplikacji SCRIBUS, darmowej alternatywy względem znanych produktów komercyjnych.  20h/300zł  Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania, osób zainteresowanych możliwościami wykorzystania darmowego, wolnego oprogramowania w praktyce edytorskiej, biurowej i edukacyjnej.
Kurs Word 2010 podstawowy  Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu edytora tekstu Word 2010.  20h/300zł Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania i osób zainteresowanych wiedzą z zakresu programu Word 2010 
Kurs Word 2010 zaawansowany  Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu edytora tekstu Word 2010.  20h/300zł Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania i osób zainteresowanych wiedzą z zakresu programu Word 2010 
Kurs Excel 2010 podstawowy  Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu arkusza kalkulacyjnego 2010.  20h/300zł Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania i osób zainteresowanych wiedzą z zakresu programu Excel 2010 
Kurs Excel 2010 zaawansowany  Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu. arkusza kalkulacyjnego 2010.  20h/300zł Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób zainteresowanych wiedzą z zakresu programu Excel 2010 
Kurs PowerPoint 2010 podstawowy  Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu grafiki prezentacyjnej 2010.  20h/200zł Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób zainteresowanych wiedzą z zakresu PowerPoint 2010
Kurs PowerPoint 2010 zaawansowany  Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu grafiki prezentacyjnej 2010.  20h/300zł Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób zainteresowanych wiedzą z zakresu PowerPoint 2010
Kurs Access 2010 podstawowy  Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu baz danych 2010.  20/300zł  Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób zainteresowanych wiedzą z zakresu Access 2010
Wykorzystanie legalnego i darmowego pakietu OpenOffice w szkołach  Kurs ma za zadanie pokazanie możliwości wykorzystania darmowego, wolnego oprogramowania w praktyce edukacyjnej. Kurs obejmuje zapoznanie się z edytorem tekstu Write, arkuszem kalkulacyjnym Calc, programem do prezentacji Presentation.  30h/400zł  Kurs dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem darmowego oprogramowania
LINUX - wykorzystanie darmowego systemu operacyjnego w szkole i w domu na przykładzie dystrybucji Ubuntu  Zainteresowanie możliwościami wykorzystania bezpłatnego oprogramowania do celów związanych z praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjnej.  20/300zł Kurs dla chcących zapoznać się z systemem operacyjnym alternatywnym względem rodziny systemów Windows. 
Wprowadzenie do serwerowych systemów linuksowych na przykładzie dystrybucji FreeBSD  Zainteresowanie możliwościami wykorzystania bezpłatnego oprogramowania do celów związanych z praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjnej w zastosowaniach profesjonalnych.  30/500zł  Kurs dla chcących zapoznać się z systemem operacyjnym alternatywnym względem rodziny systemów Windows w profesjonalnych zastosowaniach sieciowych LAN i WAN.
KURSY ZAWODOWE
Podstawowy kurs obsługi programu "Płatnik"   Nabycie przez słuchaczy praktycznej umiejętności obsługiwania programu PŁATNIK, zdobycie wiedzy niezbędnej do dokonywania rozliczeń  z ZUS, nabycie umiejętności sporządzania i rozliczania listy płac oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej.  15h/300zł

Kurs skierowany do słuchaczy zainteresowanych zasadami ubezpieczeń społecznych, znających podstawy obsługi komputera 

Zaawansowany kurs obsługi programu "Płatnik"  Nabycie przez słuchaczy praktycznej umiejętności obsługiwania programu PŁATNIK zdobycie wiedzy niezbędnej do dokonywania rozliczeń z ZUS nabycie umiejętności sporządzania i rozliczania listy płac oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej.  25h/400zł

Kurs skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionu administracyjnego, zajmujących się sprawami osobowymi i płacami w jednostce, orientujących się w zasadach ubezpieczeń społecznych oraz znających podstawy obsługi komputera 

Kurs obsługi programu finansowo-księgowego "Symfonia"  Zapoznanie się ze zintegrowanym pakietem Systemu SYMFONIA: Finanse i Księgowość - wspomagającym zarządzanie i podejmowanie decyzji w małych i średnich firmach o dowolnym profilu działalności, nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, ewidencji rozliczeń podatkowych.  30h/500zł

Kurs jest skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionu administracyjnego, zajmujących się sprawami finansowymi, księgowością w jednostce, orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera 

Kurs obsługi programu finansowoksięgowego "Rewizor GT"  Opanowanie umiejętności posługiwania się programem finansowo - księgowym "Rewizor GT".  30h/500zł  

Kurs jest skierowany do osób chcących poznać obsługę programów finansowo - księgowych: - pracownicy działów handlowych - pracownicy działów sprzedaży - początkujący pracownicy działów księgowych - młodzież - osoby bezrobotne chcące zdobyć nowe wiadomości, umiejętności

Kurs obsługi programu kadrowo-płacowego "Gratyfikant"  Opanowanie umiejętności obsługi programu kadrowo-płacowego "Gratyfikant', rozliczeń podatkowych i ZUS.  30h/500zł  

Kurs jest skierowany do osób chcących poznać obsługę programów finansowo - księgowych: - pracownicy działów handlowych - pracownicy działów sprzedaży - początkujący pracownicy działów księgowych - młodzież - osoby bezrobotne chcące zdobyć nowe wiadomości, umiejętności

Kurs obsługi programu handlowo - magazynowego "Subiekt"  Opanowanie umiejętności obsługi programu magazynowego "Subiekt", obsługi kartotek, zarządzania towarami.  20h/400zł 

Kurs jest skierowany do osób chcących poznać obsługę programów finansowo - księgowych: - pracownicy działów handlowych - pracownicy działów sprzedaży - początkujący pracownicy działów księgowych - młodzież - osoby bezrobotne chcące zdobyć nowe wiadomości, umiejętności

Kurs prowadzenia książki przychodów i rozchodów  Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia książki przychodów i rozchodów, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.  20h/400zł

Kurs kierowany do osób chcących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub zainteresowanych podniesiem swoim umiejętności w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów  

Kurs z zakresu podstaw rachunkowości podmiotów działalności gospodarczej  Nabycie umiejętności prowadzenia rachunkowości podmiotów gospodarczych, ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, ewidencji rozliczeń podatkowych.  50h/1000zł 

Kurs dla osób początkujących, chętnych do zdobycia wiedzy z zakresu rachunkowości, zdobywających nowe kwalifikacje

Kurs pełnej księgowości - samodzielny księgowy bilansista - poziom podstawowy  Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu księgowości na poziomie samodzielnego księgowego z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.  150h/2000zł

Kurs dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia księgowości od podstaw 

Kurs z zakresu kalkulacji kosztów w pełnej rachunkowości  Celem jest zdobycie umiejętności analizy kosztów w procesie produkcyjnym przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych.  20h/400zł 

Kierowany jest do osób zainteresowanych analizą kosztów, pracowników działu księgowości

Kurs pełnej księgowości - samodzielny księgowy bilansista - poziom zaawansowany  Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu księgowości na poziomie samodzielnego księgowego z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych  100h/2000zł

Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z podstaw rachunkowości i chcących zdobyć wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia księgowości

Kurs z zakresu kadr i płac  Zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych oraz innych przepisów mających zastosowanie w działach księgowości i kadr, zdobycie niezbędnej wiedzy w rozliczeniach  z ZUS, wypełnianie PIT-ów, rozliczenie listy płac, prowadzenie dokumentacji pracowniczej zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programów: Płatnik, Symfonia- Kadry i Płace.  50h/900zł 

Kierowany jest do osób początkujących, chcących się przekwalifikować, absolwentów szkół ekonomicznych

POWYŻSZE CENY MOGĄ BYĆ NEGOCJOWANE !!!