AKTUALNOŚCI ......


Szkolenie okresowe BHP.W okresie od 7 do 12 kwietnia 2016 r. Ośrodek przeprowadzi dwa szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Zespole Placówek Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Zajęcia poprowadzi pani mgr inż. Anna Ostrowska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

W przypadku zlecenia grupy – indywidualnie ustalamy cenę szkolenia !

Prowadzimy również szkolenia w formie samokształcenia kierowanego !

Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.W okresie od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuje naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w zawodach:

- fryzjer kl. 3,

- cukiernik kl. 3,

- sprzedawca kl. 3,

- kucharz kl. 2,

- stolarz kl. 3,

- murarz – tynkarz kl. 3,

- mechanik pojazdów samochodowych kl. 3.

Zajęcia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych są prowadzone w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Teoretyczne dokształcanie w zawodzie kucharz i sprzedawca odbywa się w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Choceniu. Pozostałe zajęcia realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.W okresie od 1 marca do 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizował naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w zawodach:

- fryzjer kl. 2,

- piekarz kl. 3,

- sprzedawca kl. 3,

- kucharz kl. 3,

- fotograf kl. 3,

- mechanik pojazdów samochodowych kl. 3.

Zajęcia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych był prowadzony w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, natomiast pozostałe zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Szkolenie okresowe BHP.W okresie od 9 do 25 lutego 2016 r. Ośrodek przeprowadził szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów przedszkoli w formie samokształcenia kierowanego. Zajęcia poprowadziła pani mgr inż. Anna Ostrowska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.W okresie od 1 lutego do 26 lutego 2016 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizował naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w zawodach:

- murarz - tynkarz kl. 1,

- kucharz kl. 1,

- mechanik pojazdów samochodowych kl. 1.

Zajęcia w zawodzie murarz – tynkarz i kucharz odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, natomiast mechanik pojazdów samochodowych był prowadzony w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku.

Aukcja "Serce Ci powie".W dniu 7 grudnia 2015r. odbędzie się aukcja charytatywna pn.: „Serce Ci powie” organizowana

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

wraz z Centrum Kultury „Browar B”.

Dochód z licytacji przeznaczony będzie na zakup prezentów bożonarodzeniowych
dla podopiecznych i wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem
przy ul. Żytniej 55 we Włocławku.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów i zaproszeń, 
które można wylicytować podczas aukcji:
Aukcja charytatywna „Serce Ci powie”


PATRONAT HONOROWY:
   
ORGANIZATORZY:
                       


ZAPROSZENIE

na aukcję charytatywną „Serce Ci powie”
organizowaną przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
i Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku
w dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 17.00
w Centrum Kultury „Browar B” (Sala Kameralna)
przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku

Dochód z aukcji przedmiotów oraz kiermaszu świątecznego przeznaczony będzie na rzecz
Podopiecznych i Wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem
przy ul. Żytniej 55 we Włocławku

PATRONAT MEDIALNY:
                 Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.W okresie od 2 do 30 listopada 2015 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzi naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w zawodach:

- murarz - tynkarz kl. 2,

- piekarz kl. 2,

- mechanik pojazdów samochodowych kl. 2.

Zajęcia są realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku.
Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli.W okresie od 17 do 18 listopada zostanie przeprowadzone szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli. Zajęcia poprowadzi pani mgr inż. Anna Ostrowska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

W przypadku zleceń grupowych – indywidualnie ustalamy cenę szkolenia !

Prowadzimy również szkolenia w formie samokształcenia kierowanego !
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników obsługi i administracji.3 i 5 listopada 2015 r. ODDZ przeprowadzi szkolenie okresowe BHP dla 20 pracowników administracji i obsługi z włocławskich szkół i placówek oświatowych. Zajęcia będą prowadzone w godzinach od 15.30 do 18.30 przez panią mgr inż. Annę Ostrowską.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

W przypadku zleceń grupowych – indywidualnie ustalamy cenę szkolenia !
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców.W dniu 3 listopada 2015 r. odbyło się szkolenie okresowe BHP dla pracodawców w formie samokształcenia kierowanego. Zajęcia poprowadziła pani mgr inż. Anna Ostrowska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

W przypadku zleceń grupowych – indywidualnie ustalamy cenę szkolenia !

Prowadzimy również szkolenia w formie samokształcenia kierowanego !
Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.W okresie od 5 do 30 października 2015 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadził naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w zawodach:

- stolarz kl. 2,

- cukiernik kl. 2,

- sprzedawca kl. 2.

Zajęcia były realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
Szkolenie okresowe BHP.W okresie od 25 do 28 maja 2015 r. Ośrodek przeprowadzi szkolenie okresowe BHP dla kadry kierowniczej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej we Włocławku. Szkolenie będzie prowadzone w formie samokształcenia kierowanego. Zajęcia poprowadzi pani mgr inż. Anna Ostrowska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

W przypadku zlecenia grupy – indywidualnie ustalamy cenę szkolenia !

Prowadzimy również szkolenia w formie samokształcenia kierowanego !
Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.W okresie od 25 maja do 19 czerwca 2015 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuję naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w zawodzie kucharz kl. 1.

Zajęcia będą realizowane w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Choceniu.
Szkolenie okresowe BHP.W dniu 16 maja 2015 r. Ośrodek przeprowadził szkolenie okresowe BHP dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 12 we Włocławku. W szkoleniu brali udział nauczyciele, pracownicy administracyjno – biurowi oraz kadra kierownicza. Zajęcia poprowadziła pani mgr inż. Anna Ostrowska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

W przypadku zlecenia grupy – indywidualnie ustalamy cenę szkolenia !
Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.W okresie od 14 maja do 22 maja 2015 r. Ośrodek realizuje szkolenie Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV dla pracowników marketu OBI. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku - EKSPLOATACJA. Zajęcia prowadzi pan mgr Janusz Augustowski.
Szkolenie okresowe BHP w Przedszkolu Publicznym Nr 35.W dniach 12 i 13 maja 2015 r. Ośrodek przeprowadził szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno – biurowych w Przedszkolu Publicznym Nr 35 we Włocławku. W zajęciach brali udział pracownicy Przedszkoli Publicznych nr 30 i 35. Zajęcia poprowadziła pani mgr inż. Anna Ostrowska

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !

W przypadku zlecenia grupy – indywidualnie ustalamy cenę szkolenia !

Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W okresie od 11 maja do 5 czerwca 2015 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuję naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w zawodach:

- stolarz kl. 1,

- piekarz kl. 1,

- sprzedawca kl. 1.

Zajęcia są realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Szkolenie okresowe BHP.

W dniach 5 i 6 maja 2015 r. Ośrodek przeprowadzi szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno – biurowych w Przedszkolu Publicznym Nr 25 we Włocławku. W zajęciach będą brali udział pracownicy Przedszkoli Publicznych nr 14, 19, 25, 26 oraz 29. Zajęcia poprowadzi pani mgr inż. Anna Ostrowska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP !Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W okresie od 8 kwietnia do 8 maja 2015 r. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuję naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodach:
- kucharz kl. 3
- piekarz kl. 1
- stolarz kl. 3
- mechanik pojazdów samochodowych kl. 3
- fotograf  kl. 1.

Zajęcia są realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku.
KKZ – Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

21 lutego br. Ośrodek rozpoczął prowadzenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych dla 22 uczestników. Zajęcia teoretyczne będą realizowane do czerwca 2015 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, natomiast zajęcia praktyczne będą prowadzone w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kwalifikacyjnych kursów zawodowych !