CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kronika wydarzeń

CKZiU na Włocławskich Targach Szkół Pracy i Rzemiosła - 2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną podczas Włocławskich Targów Szkół Pracy i Rzemiosła w dniach 5 – 6 kwietnia 2018r. w Hali Mistrzów.

Na naszym stoisku można było zapoznać się z najnowszą ofertą szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto odwiedzający mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i słuchaczy CKZiU, w tym masażu i zabiegu pielęgnacyjnego na dłonie. Na naszym stanowisku na odwiedzających czekały też gadżety CKZiU.

 

TELEWIZYJNA RELACJA - KUJAWY.INFO

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.

 


 

Uroczyste zakończenie nauki Klas Szkoły Policealnej dla Dorosłych

W dniu 26 stycznia 2018r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki klas Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik masażysta.

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

KUJAWY.INFO    ZAKOŃCZENIE NAUKI W CKZIU

 


 

Finał Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pt. „Moje pióro, moja skuwka”

 

W dniu 18 listopada 2017r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pt. „Moje pióro, moja skuwka”. Finał poprzedzony był etapem szkolnym, między innymi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w dniu 7 października 2017r., w którym wzięło udział 87 słuchaczy naszej szkoły. Do finału zakwalifikowali się słuchacze: Magdalena Linosz z klasy IIIC LO, Agnieszka Orlikowska z klasy IIIA LO oraz Dawid Wojciechowski z klasy IIIA LO. Słuchaczy przygotowywała do konkursu Pani Ksymena Walczak, nauczyciel języka polskiego w CKZiU we Włocławku. Pierwszy etap konkursu nosił tytuł „Rodzinne historyjki”. Drugi etap był sporym wyzwaniem dla pięciu drużyn, które spotkały się w toruńskim CKU. W Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym II miejsce na podium zajęła słuchaczka CKZiU we Włocławku, Pani Magdalena Linosz. Gratulujemy!

W załączniku udostępniamy tekst dyktanda pt. „Rzeczy ważne i ważniejsze”, który pisali uczestnicy konkursu w toruńskim CKU. Życzymy ciekawej lektury. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

TEKST DYKTANDA

 


 

Uroczyste zakończenie nauki Klas Trzecich Liceum Ogólnokształcącego

 

W dniu 28 kwietnia 2017r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

Dnia 17 września 2016r. rozpoczęli naukę kolejni Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej. Zostali powitani przez Grono Pedagogiczne. Z życzeniami powodzenia i sukcesów zaczęli pierwsze zajęcia w murach naszej szkoły.

Wszystkim naszym Słuchaczom życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym!

 

Galeria zdjęć

 

 


 

Uroczyste zakończenie nauki klas policealnych

 

W dniu 24 czerwca 2016r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki dwóch klas Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4: I A SP w zawodzie Opiekun medyczny oraz II SP w zawodzie Opiekunka dziecięca.

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z Wami z niecierpliwością, ale i przekonaniem o Waszych sukcesach czekamy na sierpniowe wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ


 

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”

 

W dniu 15czerwca 2016 roku  o godzinie 12.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie”. Była to jubileuszowa 10. edycja konkursu, pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili honorowi goście, m.in.: przedstawiciele włocławskiej delegatury Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Włocławek, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół oraz właściciele zakładów pracy. Gościem specjalnym był Paweł Matejak – członek zarządu firmy Abplanalp z Warszawy. W uroczystości wzięli udział także rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, pani Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawiła ideę i zarys historyczny konkursu. Podkreśliła jak ważne jest dzisiaj propagowanie szkolnictwa zawodowego, a tym samym nagradzanie tych, którzy w danym fachu są najlepsi już w okresie szkolnym.

- Celem konkursu jest propagowanie szkolnictwa zawodowego. W naszym konkursie, co jest bardzo optymistyczne, liczba laureatów z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Priorytetem dla nas jest wspieranie uczniów i absolwentów, którzy odznaczają się fachowością w danej dziedzinie już na etapie szkolnym. Takie przedsięwzięcia jak ten konkurs krzewi w młodych ludziach zapał do samorealizacji – mówiła Kinga Twardzik, dyrektor CKZiU we Włocławku.

Głos zabrał pan dr inż. Adam Rejmak, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, podkreślając ważną rolę szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego we Włocławku.

Nagrodzeni i docenieni zostali tego dnia najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim postępów w nauce przedmiotów zawodowych, frekwencji na zajęciach praktycznych  oraz postawy jaką  uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu. Rodzice absolwentów i laureatów konkursu otrzymali listy gratulacyjne.

W czasie uroczystego finału rozdano:

 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu dla:
  • Piotra Pączkowskiego  w zawodzie elektromechanik,
  • Huberta Lewandowskiego  w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
  • Eryka Gładyszewskiego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • 62 dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego  i mechanicznego,
 • 8 nagród i dyplomów dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego,
 • 25 dyplomów za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2015/2016,
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów.

Podczas tegorocznej gali pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp w Warszawie wręczył certyfikaty i medale pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS. 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

"Najlepszy uczeń" w CKZiU we Włocławku

15 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU przy ul. Ogniowej 2 odbędzie się finał konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”, organizowany co roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych w zawodzie uczniów i absolwentów z działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego, którzy odznaczają się wysokimi ocenami i wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Listy gratulacyjne oraz dyplomy zostaną wręczone także rodzicom wytypowanych absolwentów i najlepszym uczniom w zawodzie z pozostałych klas realizujących zajęcia praktyczne w CKZiU na zajęciach praktycznych w roku szkolnym 2015/2016.

- Organizowanie konkursu mobilizuje młodzież do wytężonej pracy i wysokiej frekwencji na zajęciach praktycznych w ciągu całego roku szkolnego. Ma również na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego – mówi Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Aby uczeń został wytypowany do nagrody musi uzyskać co najmniej ocenę bardzo dobrą z zajęć praktycznych, systematycznie uczęszczać na zajęcia, a także wyróżniać się kulturą osobistą.

Będzie to z kolei już 10. edycja konkursu. Pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007. Dbając o wysoką rangę konkursu na uroczysty finał zaproszeni zostali przedstawiciele włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół, uczelni wyższych oraz właściciele regionalnych przedsiębiorstw, aby zwrócić ich uwagę na potencjalnych przyszłych, dobrze wykształconych w zawodzie pracowników. W czasie uroczystości Pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp wręczy certyfikaty pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.