CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Ogólnopolski Konkurs Zawodowych Kompetencji Społecznych

 

Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego kursu elektrycznego uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Zawodowych Kompetencji Społecznych organizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.  Koordynatorem konkursu zostali kierownik szkolenia praktycznego pani mgr inż. Aneta Politańska i nauczyciel praktycznej nauki zawodu pan mgr Jerzy Narewski. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy na temat zawodowych kompetencji społecznych.  

Konkurs składał się z dwóch etapów

  • I etap odbył się w listopadzie 2022r. był to test wyboru.
  • II etap odbył się w grudniu 2022r. tu ocenie podlegały prace zawierające dwa pytania otwarte. 

W końcowym rezultacie w Ogólnopolskim Konkursie Zawodowych Kompetencji Społecznych nagrodzone zostały następujące osoby:

  • II miejsce Marcin Ryniec

w Okręgu Włocławskim:

  • I miejsce Marcin Ryniec
  • II miejsce Bartosz Kosman
  • III miejsce Sebastian Bałuta

 

Gratulujemy !

 

GALERIA ZDJĘĆ