CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Akcja „Życzliwy Włocławek”

          W ramach akcji „Życzliwy Włocławek” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku włączając się podejmuje następujące działania:

  • 12 – 17 marca   przekazanie przygotowanej ulotki „Mowa nienawiści”  dla słuchaczy Liceum dla Dorosłych, szkół policealnych, uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego oraz uczniów Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
  • 16 – 17 kwietnia zostaną przeprowadzone pogadanki przez opiekunów klas na temat „mowy nienawiści” ze słuchaczami klas dla dorosłych wg przygotowanego scenariusza,
  • zorganizowany został konkurs plastyczny na plakat pt. „Magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam” dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
  • 11 kwietnia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprosi dyrektorów szkół oraz nauczycieli do udziału w kampanii # słowa krzywdzą.