CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”

 

W dniu 15czerwca 2016 roku  o godzinie 12.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie”. Była to jubileuszowa 10. edycja konkursu, pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili honorowi goście, m.in.: przedstawiciele włocławskiej delegatury Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Włocławek, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół oraz właściciele zakładów pracy. Gościem specjalnym był Paweł Matejak – członek zarządu firmy Abplanalp z Warszawy. W uroczystości wzięli udział także rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, pani Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawiła ideę i zarys historyczny konkursu. Podkreśliła jak ważne jest dzisiaj propagowanie szkolnictwa zawodowego, a tym samym nagradzanie tych, którzy w danym fachu są najlepsi już w okresie szkolnym.

- Celem konkursu jest propagowanie szkolnictwa zawodowego. W naszym konkursie, co jest bardzo optymistyczne, liczba laureatów z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Priorytetem dla nas jest wspieranie uczniów i absolwentów, którzy odznaczają się fachowością w danej dziedzinie już na etapie szkolnym. Takie przedsięwzięcia jak ten konkurs krzewi w młodych ludziach zapał do samorealizacji – mówiła Kinga Twardzik, dyrektor CKZiU we Włocławku.

Głos zabrał pan dr inż. Adam Rejmak, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, podkreślając ważną rolę szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego we Włocławku.

Nagrodzeni i docenieni zostali tego dnia najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim postępów w nauce przedmiotów zawodowych, frekwencji na zajęciach praktycznych  oraz postawy jaką  uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu. Rodzice absolwentów i laureatów konkursu otrzymali listy gratulacyjne.

W czasie uroczystego finału rozdano:

 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu dla:
  • Piotra Pączkowskiego  w zawodzie elektromechanik,
  • Huberta Lewandowskiego  w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
  • Eryka Gładyszewskiego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • 62 dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego  i mechanicznego,
 • 8 nagród i dyplomów dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego,
 • 25 dyplomów za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2015/2016,
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów.

Podczas tegorocznej gali pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp w Warszawie wręczył certyfikaty i medale pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS. 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ