CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOLEJNY SUKCES CKZiU WE WŁOCŁAWKU – AKREDYTACJA DLA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

4 kwietnia Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty wydał decyzję o przyznaniu akredytacji dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Akredytację przyznaje  kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu oceny  działalności danej placówki przez powołany przez kuratora oświaty zespół. 
Kurator oświaty przyznaje placówce doskonalenia akredytację, jeżeli na podstawie pozytywnej oceny jej działalności dokonanej przez zespół akredytacyjny stwierdzi, że placówka spełnia następujące warunki: zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli, a także zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną. 


- Przyznana nam akredytacja jest potwierdzeniem tego, iż doradcy metodyczni, zatrudniani eksperci i pracownicy ODN zapewniają wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli – mówi Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Cieszy mnie niezmiernie, że tak niewielki zespół odniósł tak duży sukces. Zapraszamy do dalszego korzystania z oferty ODN, oraz do współpracy z nami podczas planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych we Włocławku i okolicach.