CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

Egzamin zawodowy 2021

 

 

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info

          W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

          Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.
Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna.

         Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są także dodatkowe funkcje premium, ale nie są one
w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.

 


 

ZMIANA PLANU NAUCZANIA !

 

 Słuchaczy Szkoły Branżowej II stopnia

prosimy o zapoznanie się z korektą planu na najbliższy zjazd.

 


 

CKE maturalne egzaminy próbne

 

Od dnia 3.03 br. Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza próbne egzaminy maturalne.

Kliknij w link poniżej, aby przejść do arkuszy (możliwość pobrania).

https://cke.gov.pl/

Arkusze będą dostępne wg. harmonogramu, po rozpoczęciu egzaminu.

 


 

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Na platformie edukacyjnej MS Teams będą umieszczone zgodnie z harmonogramem CKE arkusze egzaminacyjne. Rozwiązane arkusze prosimy przesyłać do nauczycieli przedmiotu w terminie określonym przez nauczycieli.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Zarządzenie 3/2021 Dyrektora CKZiU wprowadza się nowy wykaz dni wolnych.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 to:

4,5,6,7 maja 2021r.

                                              4 czerwca 2021r.

                                                          22 czerwca 2021r.          

 


 

Nauka po feriach

Na podstawie Rozporządzenia MENiN z 13 stycznia 2021r., do 31 stycznia przedłużone zostało nauczanie zdalne w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Zatem od najbliższego poniedziałku, tj. 18 stycznia 2021r. zajęcia teoretyczne w Szkole Policealnej i Szkole Branżowej oraz zajęcia ogólnokształcące w LO dla Dorosłych i Szkole Branżowej będą się odbywać za pomocą platformy MS Teams, natomiast zajęcia praktyczne stacjonarnie w pracowniach, według planu zajęć obowiązującego od dnia 7.12.2020 r.

 

 

 


 

 

Sesja egzaminacyjna


  • W szkołach zaocznych (przedmioty ogólnokształcące) w terminach 23-24.01 oraz 30-31.01 br.
  • W szkołach kształcących w systemie stacjonarnym (wieczorowym) w terminie 25-29.01 br.
Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zostaną zamieszczone na stronie CKZiU w dniu 18 stycznia.
 
Dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia zostanie dodatkowo umieszczony harmonogram egzaminów z przedmiotów zawodowych.
 

UWAGA SŁUCHACZE TRZECICH KLAS I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!

 

Proszę o stawienie się w sekretariacie szkoły w celu złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

 – najpóźniej do dnia 7 lutego 2021r.

 

 

Druki nowych deklaracji do pobrania na stronie CKZiU.  Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją wypełniania deklaracji”.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego 2021 roku deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

DEKLARACJA