CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

Materiały edukacyjne dla słuchaczek

 

Zgodnie z zaleceniem Pani Dyrektor materiały edukacyjne dla słuchaczek Szkoły Policealnej Technik Usług Kosmetycznych w systemie stacjonarnym i zaocznym zostały wysłane na ich indywidualne grupy. Podana została strona do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych kwalifikacji A.61 i A.62: https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-administracyjno-uslugowy/

 

 

Klauzula informacyjna dla słuchaczy