CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

ZMIANA PLANU NAUCZANIA !

 

 Słuchaczy Szkoły Branżowej II stopnia

prosimy o zapoznanie się z korektą planu na najbliższy zjazd.

 


 

CKE maturalne egzaminy próbne

 

Od dnia 3.03 br. Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza próbne egzaminy maturalne.

Kliknij w link poniżej, aby przejść do arkuszy (możliwość pobrania).

https://cke.gov.pl/

Arkusze będą dostępne wg. harmonogramu, po rozpoczęciu egzaminu.

 


 

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Na platformie edukacyjnej MS Teams będą umieszczone zgodnie z harmonogramem CKE arkusze egzaminacyjne. Rozwiązane arkusze prosimy przesyłać do nauczycieli przedmiotu w terminie określonym przez nauczycieli.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Zarządzenie 3/2021 Dyrektora CKZiU wprowadza się nowy wykaz dni wolnych.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 to:

4,5,6,7 maja 2021r.

                                              4 czerwca 2021r.

                                                          22 czerwca 2021r.          

 


 

Nauka po feriach

Na podstawie Rozporządzenia MENiN z 13 stycznia 2021r., do 31 stycznia przedłużone zostało nauczanie zdalne w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Zatem od najbliższego poniedziałku, tj. 18 stycznia 2021r. zajęcia teoretyczne w Szkole Policealnej i Szkole Branżowej oraz zajęcia ogólnokształcące w LO dla Dorosłych i Szkole Branżowej będą się odbywać za pomocą platformy MS Teams, natomiast zajęcia praktyczne stacjonarnie w pracowniach, według planu zajęć obowiązującego od dnia 7.12.2020 r.

 

 

 


 

 

Sesja egzaminacyjna


  • W szkołach zaocznych (przedmioty ogólnokształcące) w terminach 23-24.01 oraz 30-31.01 br.
  • W szkołach kształcących w systemie stacjonarnym (wieczorowym) w terminie 25-29.01 br.
Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zostaną zamieszczone na stronie CKZiU w dniu 18 stycznia.
 
Dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia zostanie dodatkowo umieszczony harmonogram egzaminów z przedmiotów zawodowych.
 

UWAGA SŁUCHACZE TRZECICH KLAS I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!

 

Proszę o stawienie się w sekretariacie szkoły w celu złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

 – najpóźniej do dnia 7 lutego 2021r.

 

 

Druki nowych deklaracji do pobrania na stronie CKZiU.  Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją wypełniania deklaracji”.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego 2021 roku deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

DEKLARACJA

 


 

Komunikat - wieczorowe nauczanie

 

W szkołach kształcących się w systemie stacjonarnym (wieczorowych) od 7 grudnia br. ulega zmianie tygodniowy plan nauczania. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN część zajęć praktycznych będzie realizowana w pracowniach Centrum. Prosimy o zapoznanie się z planem.

W trakcie zajęć obowiązuje reżim sanitarny - dezynfekcja, dystans i maseczki.