CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

Egzamin zawodowy 2022 - informacje

 

 


 

Trening techniczny dla słuchaczy SP

 

Słuchaczy klas II Szkoły Policealnej zapraszamy 17 maja o godzinie 16:00

do pracowni komputerowej w celu wykonania treningu technicznego

zgodnie z procedurami wymaganymi dla przeprowadzenia egzaminów

z wykorzystaniem stanowisk komputerowych dla danej sesji.

 

 


 

Informacje dla maturzystów 2022

 


 

Komunikat dla słuchaczy szkoły branżowej

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy klasy I A (TPS) i I B (TB,TM)

Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór w sekretariacie szkoły
umów i dzienniczków praktyk na praktykę zawodową.

Jednocześnie przypominamy, że praktyka,  w wymiarze 70 godz.,
musi być odbyta do 01 czerwca 2022r. 
 

 


 

Odbiór certyfikatów

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Szkoły Policealnej

i Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór certyfikatów z egzaminu zawodowego z sesji

1 styczeń – lipiec 2022r. w dniu 07 kwietnia 2022r.

 

 


 

KOMUNIKAT w sprawie egzaminów

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Szkoły Policealnej

i Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o składanie deklaracji na poprawkowy egzamin zawodowy w sesji 2 czerwiec-lipiec 2022r. do dnia 07 kwietnia 2022r. (termin nieprzekraczalny). 

 

 


 

Ogłoszenie Dyrektora CKZiU

 
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku informuje, że od dnia 21 lutego 2022r. wszystkie zajęcia w szkołach kształcących w formach wieczorowej i zaocznej prowadzone są stacjonarnie zgodnie z nowym planem.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 


 

NAUCZANIE ZDALNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół  ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Szkoły kształcące w formie stacjonarnej (wieczorowej) – zajęcia zgodnie
    z planem w tygodniu 31.01.2022 - 04.02.2022 prowadzone będą przez platformę zdanego nauczania od 07.02.2022 zajęcia teoretyczne i część praktycznych przez platformę zdalnego nauczania pozostałe zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej w pracowniach Centrum. Plan z zaznaczonymi zajęciami stacjonarnymi zostanie umieszczony na stronie internetowej w przyszłym tygodniu.

Szkoły kształcące w formie zaocznej – zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz język angielski zawodowy do 27 lutego br. zdalne prze platformę TEAMS.  

 


 

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**