CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

Komunikat dla słuchaczy szkoły branżowej !

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy

klasy II A Branżowej Szkoły II Stopnia

Informujemy, że egzamin poprawkowy z języka polskiego dla słuchaczy semestru czwartego Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 odbędzie się  26 sierpnia 2022r. o godz. 10.00

 


 

KOMUNIKAT dla słuchaczy klasy I A (TPS) i I B (TB,TM) Branżowej Szkoły II Stopnia

 

Bardzo prosimy słuchaczy o rozliczenie się z umów i dzienniczków praktyk

z odbytej praktyki zawodowej, bądź o doniesienie zaświadczenia z zakładu pracy,

w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2022r.

 

 


 

Egzamin zawodowy 2022 - informacje

 

 


 

Trening techniczny dla słuchaczy SP

 

Słuchaczy klas II Szkoły Policealnej zapraszamy 17 maja o godzinie 16:00

do pracowni komputerowej w celu wykonania treningu technicznego

zgodnie z procedurami wymaganymi dla przeprowadzenia egzaminów

z wykorzystaniem stanowisk komputerowych dla danej sesji.

 

 


 

Informacje dla maturzystów 2022

 


 

Komunikat dla słuchaczy szkoły branżowej

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy klasy I A (TPS) i I B (TB,TM)

Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór w sekretariacie szkoły
umów i dzienniczków praktyk na praktykę zawodową.

Jednocześnie przypominamy, że praktyka,  w wymiarze 70 godz.,
musi być odbyta do 01 czerwca 2022r. 
 

 


 

Odbiór certyfikatów

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Szkoły Policealnej

i Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór certyfikatów z egzaminu zawodowego z sesji

1 styczeń – lipiec 2022r. w dniu 07 kwietnia 2022r.

 

 


 

KOMUNIKAT w sprawie egzaminów

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Szkoły Policealnej

i Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o składanie deklaracji na poprawkowy egzamin zawodowy w sesji 2 czerwiec-lipiec 2022r. do dnia 07 kwietnia 2022r. (termin nieprzekraczalny).