CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

KOMUNIKAT - egzaminy


 

Komunikat dla słuchaczy Szkół dla Dorosły – sesja egzaminacyjna.

 

Egzaminy w sesji letniej roku szkolnego 2019/2020 będą prowadzone przez platformę zdalnego nauczania zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 

Wyjątek stanowią egzaminy z zajęć praktycznych w Szkołach Policealnych w zawodach „Opiekun medyczny” i „Kosmetyczka” – egzaminy zostaną przeprowadzone w pracowniach CKZiU. Harmonogram dostępny na stronie CKZiU.


W sprawie egzaminów prosimy kontaktować się z nauczycielami przedmiotów.

 


 

UWAGA - harmonogramy sesji

  
Prosimy słuchaczy o zapoznanie się z harmonogramami egzaminów:

1. harmonogram egzaminów  - szkoły stacjonarne

2. harmonogram egzaminów - szkoły zaoczne
 
 

Materiały edukacyjne dla słuchaczek

 

Zgodnie z zaleceniem Pani Dyrektor materiały edukacyjne dla słuchaczek Szkoły Policealnej Technik Usług Kosmetycznych w systemie stacjonarnym i zaocznym zostały wysłane na ich indywidualne grupy. Podana została strona do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych kwalifikacji A.61 i A.62: https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-administracyjno-uslugowy/

 

 

Klauzula informacyjna dla słuchaczy