CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

KOMUNIKAT dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia klasy II A (TPS) i II B (TB,TM)

 

PILNIE prosimy słuchaczy klas drugich (którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji zimowej  styczeń-luty 2023r.) o przyjście do sekretariatu szkoły w celu złożenia deklaracji na poprawkowy egzamin zawodowy do dnia 07 kwietnia 2023r. (termin nieprzekraczalny)

                                                                             SEKRETARIAT SZKOŁY

 


 

KOMUNIKAT dla słuchaczy klas pierwszych Branżowej Szkoły II Stopnia

 

Bardzo prosimy słuchaczy o odbieranie umów i dzienniczków praktyk na praktykę zawodowej, bądź o doniesienie zaświadczenia z zakładu pracy (słuchacze, którzy pracują w zawodzie, którym się kształcą) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2023r.

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

 


 

Staw czoła maturze - dołącz do nas na próbne egzaminy

Dzień dobry,

Platforma edukacyjna dyktanda.pl zaprasza maturzystów na próbne egzaminy maturalne! Arkusze egzaminacyjne zostały udostępnione bezpłatnie.

Próbne matury zostały stworzone przez egzaminatorów CKE oraz OKE dzięki temu ich rozwiązywanie stanowić będzie doskonały trening przed egzaminami w maju.

Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę przed tegorocznymi egzaminami, przygotowaliśmy:

  • 15 arkuszy z języka polskiego,
  • 16 arkuszy z matematyki,
  • 3 arkusze z chemii.

Uczniowie szkół średnich stawią czoła pytaniom, które będą miały różną formę - będą to zarówno pytania zamknięte, na które można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, oraz pytania otwarte.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

https://www.dyktanda.pl/probne-matury/

Nie zwlekaj, przekonaj się, jak dobrze znasz materiał i zyskaj pewność siebie dzięki naszym próbnym maturom.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Dyktanda.pl i Mathematics.live

 


 

Słuchacze Szkoły Policealnej nr 4

 

Terminy praktyk w Szkołach Policealnych

 

17.04.2023r.-28.04.2023r. - podolog klasa I i klasa II, terapeuta zajęciowy klasa I i II, technik masażysta klasa I i II, kosmetyczka klasa I i II.

Z sekretariatu szkoły należy pobrać dzienniczki praktyk i umowy dla pracodawców.

 

Próbny egzamin zawodowy

 

13.04.2023r.  od 15:00 do 16:00 próbny egzamin pisemny zawodowy
w pracowni komputerowej CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25

 


 

Ogłoszenie dla słuchaczy BSIIS

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia

 

klasy II A (TPS) i II B (TB,TM), którzy złożyli deklaracje maturalne

PILNIE prosimy słuchaczy klas drugich, którzy przystępują do matury – maj 2023

o przyjście do sekretariatu szkoły w celu odebrania kodów na egzamin.

 

                                                                             SEKRETARIAT SZKOŁY

 


 

KOMUNIKAT - PILNE - SZKOŁA BRANŻOWA

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia

klasy II A (TPS) i II B (TB,TM)

PILNIE prosimy słuchaczy klas drugich o przyjście do sekretariatu szkoły

w celu podpisania ostatecznej deklaracji maturalnej 

do dnia 07 lutego 2023r. (termin nieprzekraczalny)    

SEKRETARIAT SZKOŁY

 

 


 

Informacja dla maturzystów z OKE

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie niżej wymienionych linków do materiałów informacyjnych i diagnostycznych o egzaminie maturalnym w 2023 r w formule 2023 w elektronicznych dziennikach Państwa szkoły.

Aneksy do informatorów
z poszczególnych przedmiotów

Aneks zawiera m.in. spis wiadomości
i umiejętności określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki

o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023

i 2024 r. (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246)

ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023
i 2024 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja
o najważniejszych zmianach

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015

/Komunikaty/

 

 

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

 

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/

Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/

 

Materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

 

 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego:

zbiór materiałów – dla uczniów
 i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego zjęzyka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

– zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem

– przykładowe nagrania egzaminu ustnego
z języka polskiego

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

- materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023:

materiał jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia
w wypowiedzi pisemnej oraz dwie prace do oceny.

 

- materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu

 i poprawności środków językowych (publikacja 11 stycznia 2023 r.)

- materiał (16.), dotyczący wybranych błędów logiczno-językowych.

(publikacja 12 stycznia 2023 r.)

 

Materiał (16). Dotyczy wybranych błędów logiczno-językowych.

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/jezyk-polski-filmy-scenariusze-i-prezentacje/

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii:

– elementy analizy statystycznej w biologii

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 .

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/

 

 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii:

– dwa opracowania dotyczące elektrochemii

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/

 

Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii:

– logika na egzaminie maturalnym z filozofii

– wypracowanie maturalne z filozofii .

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/filozofia-materialy-dodatkowe/

Materiał dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-sztuki-materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii:

dwa materiały dodatkowe dotyczą:

1)     wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych

2)     wypracowania na egzaminie maturalnym z historii.

Uwaga

W opracowaniu jest jeszcze 3. materiał dotyczący egzaminu maturalnego z chemii oraz materiał dotyczący egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Oba materiały zostaną opublikowane do końca stycznia.

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-materialy-dodatkowe/

 

 

Z wyrazami szacunku

Irena Łaguna

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

 


 

UWAGA! Słuchacze klasy IA,IC

 

Słuchacze klasy IA,IC szkoły branżowej II stopnia Technik pojazdów samochodowych.
 
Sesja egzaminacyjna z przedmiotów zawodowych ( M.Jaworski, M.Koprowski) odbywać będzie się na ul. Nowomiejskiej 25.
 
Proszę o systematyczne sprawdzanie planów sesji egzaminacyjnej, ponieważ mogą zostać naniesione zmiany.