CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKAT dla słuchaczy klas pierwszych Branżowej Szkoły II Stopnia

 

Bardzo prosimy słuchaczy o odbieranie umów i dzienniczków praktyk na praktykę zawodowej, bądź o doniesienie zaświadczenia z zakładu pracy (słuchacze, którzy pracują w zawodzie, którym się kształcą) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2023r.

 

SEKRETARIAT SZKOŁY