CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Ogłoszenie dla słuchaczy BSIIS

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia

 

klasy II A (TPS) i II B (TB,TM), którzy złożyli deklaracje maturalne

PILNIE prosimy słuchaczy klas drugich, którzy przystępują do matury – maj 2023

o przyjście do sekretariatu szkoły w celu odebrania kodów na egzamin.

 

                                                                             SEKRETARIAT SZKOŁY