CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKAT - PILNE - SZKOŁA BRANŻOWA

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia

klasy II A (TPS) i II B (TB,TM)

PILNIE prosimy słuchaczy klas drugich o przyjście do sekretariatu szkoły

w celu podpisania ostatecznej deklaracji maturalnej 

do dnia 07 lutego 2023r. (termin nieprzekraczalny)    

SEKRETARIAT SZKOŁY