CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Szkoła branżowa II stopnia - sesja egzaminacyjna

 

Słuchacze szkoły branżowej II stopnia (technik budownictwa, technik mechanik,

technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec)

proszeni są o zapoznanie się z terminami i miejscem odbywania

się sesji egzaminacyjnej z przedmiotów ogólnokształcących

jak i przedmiotów zawodowych.