CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKAT dla słuchaczy klasy I A (TPS) i I B (TB,TM) Branżowej Szkoły II Stopnia

 

Bardzo prosimy słuchaczy o rozliczenie się z umów i dzienniczków praktyk

z odbytej praktyki zawodowej, bądź o doniesienie zaświadczenia z zakładu pracy,

w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2022r.