CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Trening techniczny dla słuchaczy SP

 

Słuchaczy klas II Szkoły Policealnej zapraszamy 17 maja o godzinie 16:00

do pracowni komputerowej w celu wykonania treningu technicznego

zgodnie z procedurami wymaganymi dla przeprowadzenia egzaminów

z wykorzystaniem stanowisk komputerowych dla danej sesji.