CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Komunikat dla słuchaczy szkoły branżowej

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy klasy I A (TPS) i I B (TB,TM)

Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór w sekretariacie szkoły
umów i dzienniczków praktyk na praktykę zawodową.

Jednocześnie przypominamy, że praktyka,  w wymiarze 70 godz.,
musi być odbyta do 01 czerwca 2022r.