CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Odbiór certyfikatów

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Szkoły Policealnej

i Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór certyfikatów z egzaminu zawodowego z sesji

1 styczeń – lipiec 2022r. w dniu 07 kwietnia 2022r.