CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Ogłoszenie Dyrektora CKZiU

 
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku informuje, że od dnia 21 lutego 2022r. wszystkie zajęcia w szkołach kształcących w formach wieczorowej i zaocznej prowadzone są stacjonarnie zgodnie z nowym planem.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.