CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

NAUCZANIE ZDALNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół  ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Szkoły kształcące w formie stacjonarnej (wieczorowej) – zajęcia zgodnie
    z planem w tygodniu 31.01.2022 - 04.02.2022 prowadzone będą przez platformę zdanego nauczania od 07.02.2022 zajęcia teoretyczne i część praktycznych przez platformę zdalnego nauczania pozostałe zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej w pracowniach Centrum. Plan z zaznaczonymi zajęciami stacjonarnymi zostanie umieszczony na stronie internetowej w przyszłym tygodniu.

Szkoły kształcące w formie zaocznej – zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz język angielski zawodowy do 27 lutego br. zdalne prze platformę TEAMS.