CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Egzamin zawodowy informacje

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021r. prosimy o przyniesienie na egzamin długopisów z czarnym tuszem, linijki (FRK.04), ołówka, gumki, temperówki (MED.13). 

 

Egzamin będzie prowadzony w reżimie sanitarnym przypominamy o maseczkach i dezynfekcji rąk.