CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Zarządzenie 3/2021 Dyrektora CKZiU wprowadza się nowy wykaz dni wolnych.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 to:

4,5,6,7 maja 2021r.

                                              4 czerwca 2021r.

                                                          22 czerwca 2021r.