CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Nauka po feriach

Na podstawie Rozporządzenia MENiN z 13 stycznia 2021r., do 31 stycznia przedłużone zostało nauczanie zdalne w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Zatem od najbliższego poniedziałku, tj. 18 stycznia 2021r. zajęcia teoretyczne w Szkole Policealnej i Szkole Branżowej oraz zajęcia ogólnokształcące w LO dla Dorosłych i Szkole Branżowej będą się odbywać za pomocą platformy MS Teams, natomiast zajęcia praktyczne stacjonarnie w pracowniach, według planu zajęć obowiązującego od dnia 7.12.2020 r.