CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Sesja egzaminacyjna


  • W szkołach zaocznych (przedmioty ogólnokształcące) w terminach 23-24.01 oraz 30-31.01 br.
  • W szkołach kształcących w systemie stacjonarnym (wieczorowym) w terminie 25-29.01 br.
Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zostaną zamieszczone na stronie CKZiU w dniu 18 stycznia.
 
Dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia zostanie dodatkowo umieszczony harmonogram egzaminów z przedmiotów zawodowych.