CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Komunikat - wieczorowe nauczanie

 

W szkołach kształcących się w systemie stacjonarnym (wieczorowych) od 7 grudnia br. ulega zmianie tygodniowy plan nauczania. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN część zajęć praktycznych będzie realizowana w pracowniach Centrum. Prosimy o zapoznanie się z planem.

W trakcie zajęć obowiązuje reżim sanitarny - dezynfekcja, dystans i maseczki.