CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

 

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Słuchaczy Szkół Policealnych kończących naukę w roku szkolny 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminów. 

W załącznikach:

  1. Komunikaty dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego w 2021 roku.
  2. Informatory zawierające informacje o przebiegu egzaminu i przykładowe zadania egzaminacyjne.

 

  podstawa 2012

  podstawa 2017

  podstawa 2019

  informator technik usług kosmetycznych

  informator terapeuta zajęciowy