CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Opiekun Medyczny egzamin zawodowy

Egzamin pisemny

 20.08 2020r. o godzinie10:00 (grupa 1) i 12:30 (grupa 2) w pracowni komputerowej CKZiU. Egzamin będzie przebiegał w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania maseczki i rękawiczek .  Na egzamin przychodzimy pół godziny wcześniej.

Egzamin praktyczny

24.08.2020r.

- godzina 11:00

- godzina 14:00

- godzina 17:00

 25.08.2020r.

- godzina 8:00

- godzina 11:00

Na egzaminie praktycznym obowiązują wszystkie zasady związane z reżimem sanitarnym. Przypominamy o obowiązkowym stroju oraz maseczkach lub przyłbicach. Harmonogram imienny słuchacze otrzymali na wskazane adresy email.

Próbne uruchomienie systemu w pracowni komputerowej:


 17.08.2020r.- w godzinach:  Grupa 1 -  9:00-10:00, Grupa 2 -  11:00-12:00.

18.08.2020r. - w godzinach:  Grupa 1 -  12:00-13:00, Grupa 2 -  13:00-14:00.

 

Celem próbnego uruchomienia jest przetestowanie przez słuchaczy programu – wystarczy przyjść tylko raz.

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do części praktycznej egzaminu prowadzone będą przez panią Magdalenę Rosłonowską w dniach 13.08 i 18.08 w godzinach 15:00-19:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Rosłonowską w celu ustalenia harmonogramu.