CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Komunikat dla słuchaczy Szkół dla Dorosły – sesja egzaminacyjna.

 

Egzaminy w sesji letniej roku szkolnego 2019/2020 będą prowadzone przez platformę zdalnego nauczania zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 

Wyjątek stanowią egzaminy z zajęć praktycznych w Szkołach Policealnych w zawodach „Opiekun medyczny” i „Kosmetyczka” – egzaminy zostaną przeprowadzone w pracowniach CKZiU. Harmonogram dostępny na stronie CKZiU.


W sprawie egzaminów prosimy kontaktować się z nauczycielami przedmiotów.