CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

UWAGA - harmonogramy sesji

  
Prosimy słuchaczy o zapoznanie się z harmonogramami egzaminów:

1. harmonogram egzaminów  - szkoły stacjonarne

2. harmonogram egzaminów - szkoły zaoczne