CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Rada Pedagogiczna - 23 stycznia 2023r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

23 stycznia 2023 roku o godzinie 15:30 w auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

Przewodniczących zespołów przedmiotowych prosimy o przygotowanie sprawozdań.