CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

29.08.2022 r. godzina 11:00
01.09.2022 r. godzina 10:00 - w harmonogramie zaopiniowanie kadry kierowniczej, omówienie organizacji roku szkolnego 2022/2023
oraz szkolenie BHP dla nauczycieli.
Miejsce spotkania  - Aula CKZiU