CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej CKZiU

 

31maja o godzinie 14:00 zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej CKZiU. W harmonogramie m.in.: dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej słuchaczy szkół dla dorosłych oraz informacje dotyczące procedur egzaminu zawodowego.


21 czerwca o godzinie 14:00 w Auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25 posiedzenie Rady Pedagogicznej plenarne. Wychowawców klas oraz przewodniczących zespołów prosimy o przygotowanie sprawozdań.