CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2020

 

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2020.

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia

powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić w sekretariatach

CKZiU do dnia 31 maja 2021r.   

 

 

1. Oświadczenie o dochodach - pracownik

 

2. Oświadczenie o dochodach - emeryt, rencista