ZAWODY I KWALIFIKACJE - DZIAŁ MECHANICZNYZAWODY W JAKICH KSZTAŁCIMY:

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z
kwalifikacji
M.20 WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

 

który zdaję  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z kwalifikacji
M.19. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z kwalifikacji
M.19. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH