PROGRAMY PRAKTYK ZAWODOWYCH - DZIAŁ MECHANICZNY

1. Programy praktyki zawodowej - Technik Organizacji Reklamy.
2. Programy praktyki zawodowej - Technik Mechatronik.

3. Programy praktyki zawodowej - Technik Informatyk.