DZIAŁ MECHANICZNY - SPAWALNIAWarsztat szkoleniowy do nauki spawania, w którym znajduje się 15 stanowisk spawalniczych oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia ćwiczeń, składa się z 2-ch pracowni spawalniczych o łącznej powierzchni 164m2. W pracowniach znajdują się tablice do pisania oraz przenośny komputer. Stanowiska wyposażone są w stoły spawalnicze, uchwyty do mocowania próbek spawalniczych, oddzielone przegrodami elastycznymi i posiadają wentylację naturalną oraz wymuszoną. Na miejscu znajdują się gabloty z wzorcowymi próbkami spawalniczymi oraz suszarka do elektrod SE-4, higrometry, prasa śrubowa do łamania próbek spawalniczych w celu kontroli przełomu (przekroju poprzecznego), szlifierka do otworów.
Baza szkoleniowa posiada stanowisko do przygotowania próbek spawalniczych oraz magazyn do ich przechowywania. Posiadane przez placówkę wyposażenie pozwala na prowadzenie szkoleń na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym z zakresu następujących metod spawania: MMA 111, MAG 135, TIG 141, G 311 i przecinacz tlenowy. Co dwa lata ma miejsce wizytacja pracowni spawalniczej przez przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, który wydaje decyzję o przedłużeniu Atestu.