DZIAŁ MECHANICZNY - KILKA SŁÓW O DZIALECKP - Centrum Kształcenia Praktycznego to placówka kształcąca po gimnazjalną młodzież z włocławskich szkół zawodowych.
Zajęcia praktyczne w CKP odbywa młodzież w trzech działach budowlanym, mechanicznym i elektrycznym z trzech szkół bazowych: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku.
W dziale mechanicznym kształcimy uczniów w zawodach takich jak:
Nasi uczniowie odbywają praktyki w naszej placówce przy ul. Ogniowa 2 na pracowniach jak i poza murami CKP w firmach tj.:
Praktyki miesięczne młodzież z CKP ma możliwość odbywać w firmach tj: