DZIAŁ MECHANICZNY - PRACOWNIA MONTAŻUPracownia montażu o powierzchni 128 m2 przystosowana jest do kształcenia uczniów w zawodzie ślusarz oraz do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Wyposażona jest w wiertarki stołowe, wiertarkę kadłubową do wiercenia otworów o większych średnicach, giętarkę ręczną, nożyce dźwigniowe, nożyce gilotynowe nożne, prasę śrubową i ręczną oraz stoły ślusarskie i stanowiska traserskie. Dzięki takiemu wyposażeniu młodzież podczas zajęć praktycznych nabywa umiejętności wiercenia, rozwiercania, pogłębiania otworów, gwintowania, gięcia, cięcia, piłowania, trasowania, montażu i demontażu określonych podzespołów.
W pracowni uczniowie wykonują różnego rodzaju elementy i detale w celu doskonalenia swoich umiejętności. Ćwiczenia te mają również na celu rozwijanie wyobraźni, koncentracji i technologicznego myślenia. W ramach zajęć wykonywane są także wyroby na zlecenia zewnętrzne: stoliki, szafki narzędziowe oraz regały. Uczniowie wykazują również duże zainteresowanie metaloplastyką.