KONKURSY - DZIAŁ MECHANICZNYW maju lub czerwca każdego roku szkolnego ma miejsce uroczysty finał konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”. Organizowanie konkursu mobilizuje młodzież do wytężonej pracy i wysokiej frekwencji na zajęciach praktycznych w ciągu całego roku szkolnego. Ma na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Ponadto szkoły bazowe na koniec roku szkolnego nie przyznają nagród najlepszym uczniom za realizację praktycznej nauki zawodu.
Pierwsza edycja konkursu miła miejsce w roku szkolnym 2006/2007. W czasie uroczystego finału zostają wręczone dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego, dyplomy za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych, nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego, statuetki dla najlepszego absolwenta z każdego działu oraz listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów.
Dbając o wysoką rangę konkursu na uroczysty finał zapraszamy przedstawicieli władz Urzędu Miasta Włocławek, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, dyrektorów włocławskich szkół i uczelni wyższych, a także właścicieli oraz prezesów włocławskich firm i zakładów pracy, aby zwrócić ich uwagę na potencjalnych przyszłych, dobrze wykształconych w zawodzie studentów i pracowników.