HARMONOGRAM PRAKTYK - DZIAŁ MECHANICZNY


ROK SZKOLNY 2015/2016


Lp. Nazwa klasy, symbol cyfrowy zawodu Typ szkoły, zawód Termin praktyk Liczba tygodni Liczba uczniów
1. III a TI-351203 Technik informatyk 01.02–26.02.2016 4 25
2. III b TI- 351203 Technik informatyk 15.02–11.03.2016 4 21
3. III TMT - 311410 Technik mechatronik 11.04–06.05.2016 4 25
4. III TOR- 333906 Technikum - technik organizacji reklamy 25.04–20.05.2016 4 25
5. III TMR 311504 Technik mechanik 18.04–13.05.2016 4 13
333906 Technik organizacji reklamy 6