KADRA PLACÓWKINazwisko i imię Pełniona funkcja
Pawłowska Beata Dyrektor Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dział elektryczny
Janusz Augustowski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Krzysztof Rzęsiewicz Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Marcin Kwiatkowski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Łukasz Tyszkiewicz Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Jerzy Szatkowski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Aneta Politańska Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Dział mechaniczny
Jacek Olszewski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Marek Kwiatkowski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Władysław Młynarkiewicz Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Przemysław Caban Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Dariusz Mazanowski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Wojciech Modzelewski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Kwiatkowski Marcin Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Dział budowlany
Bogdan Gołuchowski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Janusz Muszalik Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Anna Celmer Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Marlena Masłowska Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Żaneta Kardacz- Furmanek Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Roman Kowalski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Piotr Piński Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Andrzej Nadskakulski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Andrzej Koziński Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Krzysztof Michalski Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Aniela Staszak Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Maciej Celmer Nauczyciel praktycznej nauki zawodu