ZAWODY I KWALIFIKACJE - DZIAŁ ELEKTRYCZNYZAWODY W JAKICH KSZTAŁCIMY:

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z
kwalifikacji

E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

który zdaję  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z kwalifikacji
E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z kwalifikacji
E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych