PROGRAMY PRAKTYK ZAWODOWYCH - DZIAŁ ELEKTRYCZNY

1. Programy praktyki zawodowej - Technik Teleinformatyk.
2. Programy praktyki zawodowej - Technik Elektronik.

3. Programy praktyki zawodowej - Technik Elektryk.

4. Programy praktyki zawodowej - Technik Informatyk.