PLANY PRZEJŚĆ - DZIAŁ ELEKTRYCZNY
1. Klasa 2az-2ab.2. Klasa 3az-3bz ZSE czwartek.3. Klasa 3az-3bz ZSE piątek.4. Klasa II TA I sem. wtorek.5. Klasa II TA ZSE wtorek II sem.6. Klasa III TA I sem.7. Klasa III TA poniedziałek.8. Klasa III TA ZSE czwartek.9. Klasa IIT ZSE II SEM.10. Klasa IITA I sem.środa.