KONKURSY - DZIAŁ ELEKTRYCZNYW maju lub czerwca każdego roku szkolnego ma miejsce uroczysty finał konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”. Organizowanie konkursu mobilizuje młodzież do wytężonej pracy i wysokiej frekwencji na zajęciach praktycznych w ciągu całego roku szkolnego. Ma na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Ponadto szkoły bazowe na koniec roku szkolnego nie przyznają nagród najlepszym uczniom za realizację praktycznej nauki zawodu.
Pierwsza edycja konkursu miła miejsce w roku szkolnym 2006/2007. W czasie uroczystego finału zostają wręczone dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego, dyplomy za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych, nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego, statuetki dla najlepszego absolwenta z każdego działu oraz listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów.
Dbając o wysoką rangę konkursu na uroczysty finał zapraszamy przedstawicieli władz Urzędu Miasta Włocławek, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, dyrektorów włocławskich szkół i uczelni wyższych, a także właścicieli oraz prezesów włocławskich firm i zakładów pracy, aby zwrócić ich uwagę na potencjalnych przyszłych, dobrze wykształconych w zawodzie studentów i pracowników.
W kwietniu 2010 roku zorganizowano pierwszą edycję konkursu „Najciekawsza praca elektroniczna”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów pasjonujących się elektroniką. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół Miasta i Gminy Włocławek. Głównym jego celem jest samodzielne skonstruowanie urządzenia elektronicznego przydatnego w domu, warsztacie, samochodzie czy też dowolnej dziedzinie życia lub rozrywce.
Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie jest okazją do zdobycia kolejnego doświadczenia, wypróbowania swoich pomysłów, spotkania z innymi twórczymi osobami i miłośnikami elektroniki. Daje możliwość rozwijania kreatywności i twórczego myślenia przy projektowaniu i wykonaniu pracy, kształtowania prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, wyrabiania umiejętności obiektywnej oceny poziomu własnych umiejętności, rozwijania zasady „zdrowej rywalizacji”. Jury konkursu w ocenie pracy bierze pod uwagę: twórczy charakter pracy, pomysłowość, jakość wykonania, stopień trudności oraz możliwość wykorzystania pomysłu.
W konkursie udział biorą nie tylko uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych, ale także Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Gimnazjum nr 7 z Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Gimnazjum nr 3.