ZAWODY I KWALIFIKACJE - DZIAŁ BUDOWLANYZAWODY W JAKICH KSZTAŁCIMY:

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 2 z
kwalifikacji
B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH

 

który zdaje  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 2 z kwalifikacji
R.21 PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 1 z kwalifikacji
B.05 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
w klasie 2 z kwalifikacji
B.06 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO- TAPECIARSKICH
w klasie 3 z kwalifikacji
B.07 WYKONYWANIE ROBÓT POSADZKARSKO- OKŁADZINOWYCH

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 2 z kwalifikacji
B.08 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWA I REMONTEM SIECI KOMUNALNYCH
w klasie 3 z kwalifikacji
B.09 WYKONTYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z kwalifikacji
B.16 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH

 

który zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 z kwalifikacji
B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH