PROGRAMY PRAKTYK ZAWODOWYCH - DZIAŁ BUDOWLANYProgram praktyk dla technika archiotektury krajobrazu kl.III.Program praktyk dla technika architektury krajobrazu II kl.II.Program praktyk dla technika budownictwa kl.II.Program praktyk dla technika budownictwa kl.III.Program praktyk dla technika geodety kl.II.Program praktyk dla technika geodety kl.III.