HARMONOGRAM PRAKTYK - DZIAŁ BUDOWLANYLp. Nazwa klasy, symbol cyfrowy zawodu Typ szkoły Termin praktyk Liczba tygodni Liczba uczniów
1. II TA Technik budownictwa 02.05-13.05.2016 2 17
2. III TA Technik budownictwa 02.05-13.05.2016 2 18
3. II TB Technik budownictwa 02.05-13.05.2016 2 20
4. III TB Technik budownictwa 02.05-13.05.2016 2 17
5. III TB Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym maj/czerwiec 20 godzin 17
6. III B Technik architektury krajobrazu 02.05-13.05.2016 2 9
7. II TB Technik architektury krajobrazu 02.05-13.05.2016 2 17
8. II TB Technik geodeta 02.05-13.05.2016 2 13