CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Gimnazjum dla Dorosłych w CKZiU

Nowość !!!!

Gimnazjum dla Dorosłych w CKZiU we Włocławku

 

Gimnazjum dla Dorosłych w CKZiU jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, lub nie ukończyły klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum. Gimnazjum dla Dorosłych daje możliwość podnoszenia wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Jest to ważny etap edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych oraz dla Młodzieży i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

 

GIMNAZJUM OFERTA